Adwokat Dorota Wronka


Adwokat Dorota WronkaJest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł magistra prawa w 1994r. W latach 1994 - 1998 odbyła w Olsztynie aplikaję adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Od 4 lutego 1999r. prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Olsztynie. Jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka adwokata Doroty Wronka zapewnia profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje rownież personel Kancelarii.

Adwokat Dorota Wronka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Adwokat Dorota Wronka jest ekspertem portalu www.rozwod.pl